Viktoriya Shkola
Viktoriya Shkola
Year: Fr.

Prep - Not available.

Personal - Born Viktoriya Shkola...Daughter of Vadem and Natasha Shkola.

Birth Date - August 26, 1995.